Bokningsvillkor Hyr Taktält i Varberg/Läjet

OBS! En bokning görs per dygn, minst 2 dygn max 14 dygn. Bokat tält ska hämtas ut och lämnas tillbaka mellan klockan 9.00 – 11.00 eller 15.00 - 17.00, om ingen annan överenskommelse har nåtts med oss på förhand.

§ 1. Du är som hyrestagare ansvarig för tält och eventuell utrustning du hyr av oss under hela hyresperioden.
§ 2. Vid skada eller förlust av någon produkt under hyresperioden kommer hyrestagaren att debiteras reparationskostnad eller inköp av lika/likvärdig produkt. Ej återlämnad produkt eller att produkten har blivit ersatt med liknande produkt, likställs med stöld och polisanmäls.
§ 3. Hyrestagaren får inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut eller överlåta produkterna utan skriftligt medgivande från oss.
§ 4. Hyreskostnaden betalas vid avhämtning. Ingen bokning är giltig före inkommen betalning, så länge ingen annan överenskommelse nås.
§ 5. Vi är ansvarig för att produkterna är i funktionsdugligt skick. Vid fel på produkterna ska detta anmälas till oss snarast.
§ 6. Produkterna är inte försäkrade. Hyrestagaren ansvarar själv för att ha en tillräcklig privat/hemförsäkring.
§ 7. Giltig legitimation (körkort/pass/motsvarande) är ett krav vid hyra.
§ 8. Hyrestagaren är ansvarig för att produkterna endast används på för dem avsett sätt.
§ 9. Vid avbokning fram till och med tre dagar innan hyresperiodens början återbetalas hela hyresbeloppet utom första dagens hyra, detta oavsett anledning. Vid senare avbokning än tre dagar debiteras hela hyresbeloppet.